2021. 12. 08. szerda, Mária napja
Tájékoztatás Bölcsődékbe történő beiratkozásról
2021.04.15. 12:53
 Tájékoztató a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékbe történő beiratkozásra vonatkozóan
 A bölcsődei beiratkozás, illetve a kérelmek benyújtása 2021/2022. nevelési évre 2021. május 10-14. helyett május 31-ig meghosszabbítva - a kialakult helyzetre való tekintettel - elektronikus úton történik. A kitöltött felvételi kérelem adatlapot és a szükséges dokumentumokat, igazolásokat és nyilatkozatokat kitöltve, szkennelt formátumban a bolcsodek@belvarosibolcsodek.hu e-mail címre kell elküldeni. A felvételi laphoz csatolt dokumentumokat a bölcsődei beszoktatás megkezdése előtt, eredetben is bemutatni szükséges. A kérelmet és a nyilatkozatokat mindkét szülőnek alá kell írni. 
 
 
A felvételhez szükséges dokumentumok:
Kitöltött felvételi adatlap,
A gyermek születési anyakönyvi kivonatának és 
TAJ kártyájának másolata,
A gyermek és a szülők lakcímkártyájának és  
személyi igazolványának másolata,
30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, illetve szándéknyilatkozat  mindkét szülőtől. 
Amennyiben a szülő nappali tagozaton tanul, hallgatói jogviszony igazolása.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat másolatát. 
Jövedelemigazolás, abban az esetben, ha a szülő jövedelmi viszonya miatt fizetési kedvezményt kíván igénybe venni. (30 napnál nem régebbi és mindkét szülőtől)
Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén: Szakorvos által kitöltött "IGAZOLÁS tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről". 
Ételallergiás gyerekeknek: Szakorvosi javaslat közétkeztetésre.
Három, vagy több gyermekes szülők esetén nyilatkozattétel, hogy egy háztartásban nevelkednek, családi pótlékról igazolás, vagy születési anyakönyvi kivonatok
Védőnői igazolás a kerületben tartózkodásról.