2020. 02. 19. szerda, Zsuzsanna napja
PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belvárosi Művészeti Ösztöndíjra
2020.02.04. 14:56

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet a Belváros-Lipótvárosban állandó lakcímbejelentővel rendelkező, életvitelszerűen itt élő tanulók részére 10-21 éves korig a 2020/2021. tanévre Belvárosi Művészeti Ösztöndíj elnyerésére. 
 Az ösztöndíj célja, hogy valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel, illetve képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson művészeti képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

 

-        A pályázatokat a Bizottság bírálja el, és dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

-        A pályázó az elbíráló bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

-        Ösztöndíjban részesülhetnek azok 10-21 éves tanulók, akik a kiírás szerinti feltételeknek megfelelnek, és jogosultságukat igazolták.

-        Az ösztöndíj összege: 10.000,- és 30.000,- Ft/hó/fő között a Bizottság döntése alapján.

-        Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap a tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig.

-        A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, melyben rögzítik a támogatás folyósításának és felhasználásának feltételeit, valamint az elszámolás rendjét.

-        Az ösztöndíj valótlan adatközlés, valamint a művészeti tanulmányok megszűnése esetén visszavonható.

-        A pályázati nyomtatványhoz mellékelni kell:

§  kézzel írott önéletrajzot

§  részletes szakmai ajánlást az adott művészeti ág egy ismert és elismert képviselőjétől

§  az utóbbi két év művészi eredményeinek igazolását (oklevél, emléklap)

§  rajzosoktól, képzőművészetet tanulóktól 3-4 alkotást

§  iskolalátogatási igazolást a tanintézménytől és a művészeti oktatást végző intézménytől vagy személytől.

-        A támogatás kizárólag számlával igazolt szakmai továbbképzésre és az igazolt képzéshez, illetőleg a szakmai fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges anyagköltségre fordítható.

-        A pályázatokat Belváros-Lipótváros Önkormányzat Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottságának címezve kell benyújtani (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.). Érdeklődni a 872-7447-es telefonon lehet.

-        A pályázatok beérkezésének határideje 2020. március 26. (csütörtök). Postai úton az e napig beérkező pályázatokat fogadjuk el. Személyes leadás esetén a pályázatokat március 26-án 16 óráig vesszük át a Polgármesteri Hivatal 705. szobájában.

-        Pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1051 Bp. Erzsébet tér 4.), vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.belvaros-lipotvaros.hu).

 

 

 

Budapest, 2020. január

                                                                                                                                                             Szentgyörgyvölgyi Gábor

 

A Belvárosi Művészeti Ösztöndíj pályázatához szükséges adatlap itt található.

       bizottsági elnök