2020. 09. 27. vasárnap, Adalbert napja
PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belvárosi Művészeti Ösztöndíjra
2020.02.04. 14:56

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet a Belváros-Lipótvárosban állandó lakcímbejelentővel rendelkező, életvitelszerűen itt élő tanulók részére 10-21 éves korig a 2020/2021. tanévre Belvárosi Művészeti Ösztöndíj elnyerésére. 
 
Kérjük pályázatukat elektronikusan vagy postai úton juttassák el számunkra. 
 Az ösztöndíj célja, hogy valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel, illetve képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson művészeti képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

 

-        A pályázatokat a Bizottság bírálja el, és dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

-        A pályázó az elbíráló bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

-        Ösztöndíjban részesülhetnek azok 10-21 éves tanulók, akik a kiírás szerinti feltételeknek megfelelnek, és jogosultságukat igazolták.

-        Az ösztöndíj összege: 10.000,- és 30.000,- Ft/hó/fő között a Bizottság döntése alapján.

-        Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap a tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig.

-        A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, melyben rögzítik a támogatás folyósításának és felhasználásának feltételeit, valamint az elszámolás rendjét.

-        Az ösztöndíj valótlan adatközlés, valamint a művészeti tanulmányok megszűnése esetén visszavonható.

-        A pályázati nyomtatványhoz mellékelni kell:

§  kézzel írott önéletrajzot

§  részletes szakmai ajánlást az adott művészeti ág egy ismert és elismert képviselőjétől

§  az utóbbi két év művészi eredményeinek igazolását (oklevél, emléklap)

§  rajzosoktól, képzőművészetet tanulóktól 3-4 alkotást

§  iskolalátogatási igazolást a tanintézménytől és a művészeti oktatást végző intézménytől vagy személytől.

-        A támogatás kizárólag számlával igazolt szakmai továbbképzésre és az igazolt képzéshez, illetőleg a szakmai fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges anyagköltségre fordítható.

-        A pályázatokat Belváros-Lipótváros Önkormányzat Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottságának címezve kell benyújtani (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.). Érdeklődni a 872-7447-es telefonon lehet.

-        A pályázatok beérkezésének határideje 2020. április 3. (péntek). Postai úton az e napig beérkező pályázatokat fogadjuk el. Pályázatát lehetősége van benyújtani elektronikusan is a tarsadalmikapcs@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címre. 

-        Pályázati kiírás és adatlap beszerezhető vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.belvaros-lipotvaros.hu).

 

 

 

Budapest, 2020. január

                                                                                                                                                             Szentgyörgyvölgyi Gábor

 

A Belvárosi Művészeti Ösztöndíj pályázatához szükséges adatlap itt található.

       bizottsági elnök