2021. 12. 08. szerda, Mária napja
Álláshirdetés

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Képviselő- testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján

pályázatot hirdet

a Balaton Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2017. aug. 1 - 2022. júl. 31-ig szól

A munkavégzés helye:

Balaton Óvoda           1056 Budapest Balaton u.10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

 

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógusi végzettség és
  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
  • legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
  • vagyonnyilat-tételi kötelezettség
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata, vezetői program, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

  1. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje:

  1. március 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály (1051 Budapest Erzsébet tér 4) két példányban zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Balaton Óvoda óvodavezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje:

  1. májusi rendes képviselő-testületi ülés

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Nagy Krisztina Zsuzsanna népjóléti osztály vezetőjétől a 872-7451-es telefonszámon.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

  1. január 18.

 

 

 

Oldal nyomtatása