2021. 12. 08. szerda, Mária napja
Aktuális hirdetmények letöltése
 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ
Belváros-Lipótváros kerületi építési szabályzat és településképi rendelet módosításának véleményezési eljárásáról
 


A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23) Korm. rendelet (a továbbiakban KCR.) 8. § (5) bekezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket.
 

 
Tájékoztató Szálláshely-szolgáltatóknak
 

 
 
FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.
 

 
Szülői Tájékoztató Óvodai beiratkozáshoz
Óvodai előjegyzési lap
 

 
Tájékoztatás elszámolási kötelezettség teljesítéséről
 

 
 
Hirdetmény Az óvodai felvételekről
 

TÁJÉKOZTATÓ


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot és az érintett partnereket, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 23-i ülésén elfogadta a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) számú önkormányzati rendeletét, valamint megalkotta a 6/2020. (I.30.) számú Belváros-Lipótváros kerületi építési szabályzatát. Mindkét rendelet 2020. március 15-től lép hatályba.

A rendeletek megalkotása és elfogadása a vonatkozó felettes jogszabályok szerinti eljárásrendben történt, Belváros-Lipótváros kerületi építési szabályzatát és a településkép védelméről szóló rendeletét együttesen kell alkalmazni.
A településkép védelméről szóló rendeletben a korábbiakhoz képest új elemként jelentik meg a településképi véleményezési eljárás, melyben a polgármester döntését a főépítész és a tervtanács véleményére alapozza.
Az új kerületi építési szabályzat keretszabályokat állapít meg a felettes jogszabályi környezetbe illeszkedő módon a helyi sajátosságok figyelembevételével, tovább erősíti a zöld belváros és gyalogos belváros megvalósítására irányuló törekvéseket.

Az elfogadott rendeletek Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat honlapján a Településrendezési eszközök alcím alatt elérhetőek, illetve nyomtatásban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők (1051 Budapest, Erzsébet tér 5.).

Budapest, 2020. február 6.

                                    Szentgyörgyvölgyi Péter
                                            polgármester
 

 
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2019. december 14-én (szombaton) műszaki okok miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!!

Budapest, 2019. 12. 09.
 

dr. Sélley Zoltán

        jegyző

 

 


 

T Á J É K O Z T A T Ó

A Képviselő-testület  megalkotta rendeletét a Polgármesteri Hivatal  2019. évi téli igazgatási szünetéről, melynek értelmében  az igazgatási szünet időtartamát a következő munkanapok határozzák meg:

2019.december 19 - 2020.január 3-ig (7 munkanap, ugyanis a 2019. december 24. és 27. napja jogszabály által elrendelt pihenőnap, melyek a megelőző időszakban kerülnek ledolgozásra)

Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 2020. január 6. (hétfő)

Az ügyintézés természetesen nem áll le teljesen, erre az időszakra  az ügyfélszolgálati irodai, az anyakönyvi és a hatósági ügyintézési területén  rendelt el ügyeletet a Képviselő-testület hétfőn 13.30-18.00 óráig,  pénteken 8-11.30 óráig.

 

dr. Sélley Zoltán

        jegyző

 

 
TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselő-testület megalkotta rendeletét a Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünetéről.
A döntés értelmében a  2019. évi nyári igazgatási szünet időtartamát a következő munkanapok határozzák meg:
2019. július 29 - 2019.augusztus 10-ig (11 munkanap)
Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 2019. augusztus 12. (hétfő)
Fentiek alól kivétel az ügyfélszolgálati irodai, az anyakönyvi és a hatósági ügyintézés, ahol hétfőn 13.30-18.00 óráig, szerdán 8-16.30 óráig, pénteken 8-11.30 óráig  tartanak ügyeletet kollégáink. (6 ügyeleti nap).
 
dr. Sélley Zoltán
       jegyző

 
 

 
Tájékoztató Július 1.
 

 
Tájékoztató
 

 
Belváros -Lipótváros Budapest Főváros V kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tart 2019.június 20-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal (Bp. V Erzsébet tér 4.) földszinti dísztermében.
A közérdekű kérdések és javaslatok előzetes leadása az alábbi elérhetőségeken, személyesen vagy e-mailben 2019.június 12-én (szerda) 16.30-óráig lehetséges.
 

 
2019 évi társasházi pályázat - végeredmény
 

 
A 2019. évi társasházi pályázatok elbírálásának határideje a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság és a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2019. május 09-i döntése alapján módosul.
 

 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által 2019. február 14. napján kiírt, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérbeadásának nyilvános egyfordulós pályázatának 7. pontja alapján a pályázatok elbírálásának határidejét további 30 naptári nappal meghosszabbítom.

Budapest, 2019. április 30.

Szentgyörgyvölgyi Péter
Polgármester
 

 
TÁJÉKOZTATÓ Új kerületi építési szabályzat és Településképi rendelet-tervezetek véleményezési eljárásáról.
 

 
ÖSZTÖNDÍJ ÉS MENTORÁIÁSI TÁMOGATÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK-„ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

EFOP-3.1.4-15-2015-00001 EURÓPAI UNIÓS PROJEKT CÉLCSOPORTJA RÉSZÉRE

VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 EURÓPAI UNIÓS PROJEKT CÉLCSOPORTJA RÉSZÉRE
 


FIGYELEMFELHÍVÁS A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ BÉRLŐI SZÁMÁRA
Nemzeti Eszközkezelő levél
 

 
Hirdetmény Az óvodai felvételekről
 

 
Javaslatkérés Belváros Művelődéséért Díj adományozására.
 

 
Zöldövezeti Megújulás 2019
 

 
Szmoghelyzetről szóló tájékoztatás.
 


Tájékoztató új kerületi építési szabályzat megalkotásáról

Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat új kerületi építési szabályzatának megalkotása széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, ezért a rendelet megalkotásának előzetes tájékoztatási szakaszában Belváros-Lipótváros Önkormányzata lakossági fórumot tart 2018. július 12-én, csütörtökön 16 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Javaslataikat, észrevételeiket írásban is megtehetik a lakossági fórumot követő 15 napon belül a Főépítész Iroda részére címezve. (Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. vagy e-mail: foepitesz@belvaros-lipotvaros.hu). A tájékoztató 2018. július 4-től az Önkormányzat honlapján elérhető.
 

 
Vízközmű felújítási munkálatok kezdődnek a Ferenczy István és Magyar utcákban 2018.04.11-től.
Déli belváros hálózati ábra
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghalgatást tart 2018. június 21-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal (Bp. V, Erzsébet tér 4.) foldszinti dísztermében.
 

 
TÁJÉKOZTATÁS
Hatósági bizonyítvány

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a 2018. január 1-jétől
hatályos 2015. évi CCXXII. tv. értelmében  a gazdálkodó szervezetek
(cégek) kötelesek elektronikusan intézni ügyeiket.
Az Építési és Műszaki Osztályhoz benyújtandó hatósági bizonyítvány
iránti kérelmüket elektronikus úton az ÉTDR rendszeren keresztül tehetik meg.
Továbbá az eljárás 10.000 Ft mértékű illetékét is elektronikus úton kell megfizetniük,
melyet az alábbi számlaszámra utalhatnak:
11784009-15505006-10320000 KÖZIG.HAT.ELJ.ILL.BEFIZ.SZÁMLA
A közlemény rovatba az ingatlan címét és az ÉTDR eljárás azonosítóját
kell beírni.
 

 
Vízcsőhálózat rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a déli Váci utcában 2018.04.09-től
A Fővárosi Vízművek Zrt. részletes tájékoztatója
Déli belváros hálózati ábra
 

 
Lakossági fórum

Tájékoztató a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet módosításának tervezetéről.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendeletét. A rendeletben szabályozott keretek között kezdeményezések, illetve szakmai vizsgálatok alapján az I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX., XVII., XVIII. kerületet érintően bemutatásra kerülnek az örökségvédelem szempontjából védelemre érdemes épületek, valamint a rendelet normaszövegében és a 4. mellékletében, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében szükségessé vált, technikai jellegű tervezett változtatások.
A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.
A rendelet módosításához szükséges dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, ezért a rendelet módosításának véleményezési szakaszában a Fővárosi Önkormányzat lakossági fórumot tart 2018. április 4-én, szerdán 16 órakor a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében
 

 
FELHÍVÁS  a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.
 

 
TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat új kerületi építési szabályzatának megalkotására vonatkozó eljárást megindítja a Képviselő-testület 276/2017. (XII.14) számú határozata alapján.
Ezzel egyidejűleg Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017.(XII.18.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának egyeztetési eljárása is megkezdődik.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – 2017-ben megalkotta a partnerségi egyeztetés szabályait, mely az Önkormányzat hivatalos honlapján a Településrendezési eszközök - Partnerségi egyeztetés cím alatt megtalálható.

Jelen tájékoztató közzététele a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, továbbá a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló módosított 9/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet alapján történt.
 

 
KOPOGTATÓ.
TÁJÉKOZTATÓ A BELSŐ- PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ ISKOLÁKRÓL 2018/2019
 

 
Tájékoztató az elfogadott településképi rendeletről és településképi arculati kézikönyvről.
 
 
Belváros-Lipótváros településképi arculati kézikönyve 
 

 
Lakossági tájékoztató a központi címregiszter (KCR) létrehozásáról.
 
Címregiszter
 

 
Üzleti célú Kereskedelmi szálláshelyek
 

 
Tájékoztatás
 
ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS 2017
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁST tart 2017. június 22-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal (Bp. V, Erzsébet tér 4.) földszinti dísztermében.
 

 
Tájékoztatás felvételi lehetőségről a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába.
 

 
Hirdetmény az óvodai felvételekről.
Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.
 

 
TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, illetve az ezek elkészítéséhez szükséges megalapozó vizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését, elfogadását tervezi 2017 évben.
A kerület fejlesztési irányainak, településrendezési kérdéseinek legnagyobb nyilvánosság mellett történő megvitatása érdekében 2017. február l. napján 15.00 órától kezdődő lakossági fórumct tart az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal fsz-i nagytermében, melyre ezúttal tisztelettel meghívom Önöket.
Javaslataikat, észrevételeiket írásban is megtehetik 15 napon belül a Főépítész Iroda részére címezve. (Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatal Főépítész Iroda 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)

Budapest, 2017.01.23.
 

 
Térfigyelő kamerák listája az V. kerületben
 

 
Felhívás nyugdíjas pedagógusoknak
 

 
KÉRELEM DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA
 

 
Előzetes Partnerségi Tájékoztató
 

 
Tájékóztató a téli igazgatási szünetről.
 

 
Kéményseprőipari szolgáltatásról tájékoztatás
 

 
BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS
 

 
Mikrocenzust, azaz népesség-összeírást tart a KSH a lakosság 10%-ának bevonásával.
 

 
Meglévő irodaház bontására vonatkozó bontási engedély iránti kérelem ügyében kiadott függő hatályú határozat.
 

 
POLGÁRMESTERIDÖNTÉS Társasházak felújítási pályázata 2016.- támogatásban részesített Társasházak a Munkacsoport !avaslata alapján.
 

 
TÁJÉKOZTATÓ
 
Az Oktatási Bizottság  41/2016.(VI.4.) OB. határozatában döntött a 2016/2017-es tanévben igényelhető tankönyv- és taneszköz-támogatásokról, mely szerint
 
2016/2017. tanévben más köznevelési intézmény – általános iskolai, vagy középiskolai, ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult – V. kerületi lakos tanulói részére a tankönyv- és taneszköz-támogatás összegét fejenként nettó 6.000 Ft-ban (hatezer forintban) határozza meg a 2016. szeptember 9-ig formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján.
 
A nyomtatványok (Támogatási kérelem, Magánszemélyek támogatására vonatkozó adatlap, kitöltési útmutató) letölthetők Belváros-Lipótváros Önkormányzat honlapjáról, illetve személyesen kérhetik az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATAST tart 2016. június 23-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel.
 

 
FELHÍVÁS
 
Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.
Általános tájékoztatás a nevelési-oktatási intézményekről a 2016-2017. tanévre történő első osztályos beiratkozáshoz.
Hild József Általános Iskola  2016-2017. tanév
Szemere Bertalan Általános Iskola  2016-2017. tanév
VÁCI UTCAI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA  2016-2017. tanév
Veres Pálné Gimnázium 2016-2017. tanév
 
 
 

 
Tájékoztatás


A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 203/2016. (03.04.) TELB. határozata alapján a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő, nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról szóló, 2016. január 25. napján megjelent nyilvános, egyfordulós pályázat elbírálásának végső határidejét 2016. március 18. napjára módosítom.


Budapest, 2016. március 5.


Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester
 

 
A következő, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányban történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó útépítési engedélyezési eljárás ügye. Értesítés helyszíni szemléről, közmeghallgatásról.
 

 
Egyéb szálláshelyek nyilvántartása
 

 
2015. évi Zöldpályázat végeredménye
 

Bp. 2-es villamos komplex felújításához kapcsolódó út és járdaépítési munkák; építési engedély.
 

 
HIRDETMÉNY
Budapest V. kerület, Ferenciek tere 10. szám alatti, 24303 helyrajzi számú ingatlan meglévő épület átalakítására és bővítésére, valamint abban 10 db gépészeti felvonó berendezés létesítésére és 4 db gépészeti felvonó berendezés bontására vonatkozó építési és örökségvédelmi engedély iránti kérelem ügyében.
 

 
HIRDETMÉNY
A Vásárcsarnok épületéhez tartozóan telepített 2 db teherfelvonó gépészeti berendezésre vonatkozó fennmaradási és egyben használatbavételi, valamint 4 db személyfelvonó gépészeti berendezést tartalmazó 3 db liftfelépítményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem ügyében.
 

 
HIRDETMÉNY

A Parlament épületéhez tartozó északi és déli szellőzőkútjainak a térfelszín alatt, szellőző alagúttal történő összekötésére, valamint azokban kiállítóterek kialakítására vonatkozóan kiadott használatbavételi engedély ügyében.
 

 
Ingóárverési Hirdetmény
 

 
HIRDETMÉNY GYALOGOS-ÁTKELŐHELY FORGALOMBA HELYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉS HELYSZINI SZEMLÉRŐL

HIRDETMÉNY GYALOGOS ÁTKELŐHELYEK KIJELÖLÉSÉVEL ÉS 2 DB GYALOGOS-ÁTKELŐHELY MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL
 

 
TÁJÉKOZTATÓ

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest V. kerület Polgármesteri Hivatalában
 
2015. július 13. napjától
2015. július 24. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Fentiek alól kivétel az ügyfélszolgálati, valamint az anyakönyvi és hatósági ügyintézés, ahol hétfői napon 13 óra 30 perctől 18 óráig, szerdán 8-16.30 óráig tartanak ügyeletet kollégáink.
A Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünetet követő első munkanap:

2015. július 27. /hétfő/
 
 
 

 
TÁJÉKOZTATÁS
hőségriasztásról
 
Az országos tiszti főorvos 2015.július 3.,12 órától(péntek) július 8.,24,00 óráig (szerda)  elrendelte a II. fokú hőségriasztást, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a belvárosi lakosokat,járókelőket.
 

 
Társasházak felújítási pályázata 2015.- támogatásban részesített Társasházak a Munkacsoport lavaslata alapján.
 

 
TÁJÉKOZTATÁS
hőségriasztásról
 
Az országos tiszti főorvos 2015.június 11.,12 órától(csütörtök) június 15.,24,00 óráig (hétfő)  elrendelte a II. fokú hőségriasztást, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a belvárosi lakosokat,járókelőket.

Önkormányzatunk fenntartásában lévő alábbi közterületeken találhatnak ivókutakat:
 
Károlyi kert:         2 db
Honvéd tér:         1 db
Belváros új Főutcája: 3 db

Egyéb csobogók is megtalálhatóak, melyek ivásra ugyan nem, de mosakodásra, felfrissülésre alkalmasak:

Szabadság tér:     1 db
Szent István tér:     2 db
Erzsébet tér:         1 db
Fő utca:         4 db
Hild tér:         1 db
Szomory Dezső tér:     1 db
Egyetem tér:         2 db

A nagy hőség ideje alatt természetesen igénybe vehetik légkondicionált intézményeinket is, melyek a következők:

V. kerületi Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 4-5.): egész nap
BLESZ (Hercegprímás u. 14-16.): egész nap
Háziorvosi Rendelők (Hold u. 8., Váci u. 40.): 8-12 és 16-20 óráig
Háziorvosi Rendelő (Váci u.40.):8-12 és 16-20 óráig
Belgrád rkp.Idősek Klubja (Belgrád rakpart 27.)
Vadász utcai Idősek Klubja (Vadász u. 11-13.): egész nap

Kérem Önöket, hogy a hőségriasztás alatt fokozottan figyeljenek oda egészségükre és embertársaikra, különös tekintettel az időskorúakra. Szeretném figyelmükbe ajánlani, honlapunkon megtalálható egyéb tájékoztatóinkat, melyekben hasznos tanácsokat olvashatnak kánikula idejére.

Budapest, 2015. június 11.
 
Tisztelettel: 

          Szentgyörgyvölgyi Péter

polgármester
 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Oktatási Bizottság a 2015. június 4-én megtartott ülésén 36/2015.(VI.4.) OB. határozatában döntött a 2015/2016-os tanévben igényelhető tankönyv- és taneszköz-támogatásokról, mely szerint

 

2015/2016. tanévben más köznevelési intézmény – általános iskolai, vagy középiskolai, ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult – V. kerületi lakos tanulói részére a tankönyv- és taneszköz-támogatás összegét fejenként nettó 6.000 Ft-ban (hatezer forintban) határozza meg a 2015. szeptember 11-ig formanyomtatványon benyújtott kérelem alapján.

 

A nyomtatványok (Támogatási kérelem, Magánszemélyek támogatására vonatkozó adatlap, Kitöltési útmutató) letölthetők Belváros-Lipótváros Önkormányzat honlapjáról, illetve személyesen kérhetik az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.)

 
Formanyomtatvány
 

 
2014. évi társasházi kerékpártároló pályázat végeredmény.
 

 
HIRDETMÉNY Az óvodai felvételekről.
 

 
Javaslatkérés Belváros Művelődéséért Díj adományozására.
 

 
Sajtóbeszélgetés kerületi fejlesztésekről
 

 
 
Budapest V. Kerületi Általános Iskolák felvételi körzetei.
 

 
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT 2015. május 21-26 a Belvárosi Főplébánia és az V. ker. Önkormányzat szervezésében.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Kulturális tanácsnoka KOMOLYZENEI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYT hirdet.

JEKENTKEZÉSI LAP
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Kulturális tanácsnoka AMATŐR VERS- és PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdet.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Kulturális tanácsnoka PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a kerület közművelődését segítő, 2015. II. félévében és 2016. elején, ill. 2015. szept. 25-okt. 3. között a Belvárosi Művészeti Napokon megvalósuló kulturális programok, rendezvények, események anyagi támogatására.
 

 
Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Oktatási Bizottsága pályázatot hirdet tanulmányi kirándulás támogatására.
 

 
Pályázati kiírás módosítása
(V. kerületi társasházi kerékpártároló pályázat 2014.)
 

 
Felhívás nyugdíjas pedagógusoknak

KÉRELEM DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA
 

 
HIRDETMÉNY
GYALOGOS-ÁTKELŐHELY FORGALOMBA HELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS
MEGHOZATALÁRÓL
 

 
HIRDETMÉNY

GYALOGOS-ÁTKELÖHELY FORGALOMBA HELYEZÉS! ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉRÖL.
 

 
Javaslatkérés KÖLCSEY FERENC DÍJ, PILINSZKY EMLÉKÉREM adományozására.
 

 
A kémiai biztonság és az Ön vállalkozása.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület.Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
 

 
Hirdetmény

A „Belváros új főutcájának kiépítése - II. ütem - Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázat ismételt megnyitása. III. kőr.
 

 
Hirdetmény

A „Belváros új főutcájának kiépítése - II. ütem - Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázat ismételt megnyitása. IV. Kőr.
 

 
Javaslatkérés Belváros Szociális Munkáért Díj adományozására.
 

 
Tisztelt Adózók!

Kérjük a 2014. II. félévre esedékes adókat (gépjárműadó, építményadó) az év elején megküldött befizetési utalványokon, számlavezetésre kötelezetteknek átutalással, szeptember 15-én 24,00 óráig rendezni!
Amennyiben készpénz-átutalási megbízás nem áll a rendelkezésükre, az a Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Adóhatóságánál, illetve a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján félfogadási időben beszerezhető, valamint a 06-80-201580-as zöldszámon vagy a hivatal@belvaros-lipotvaros.hu e-mail címen igényelhető.

Önkormányzati Adóhatóság
 

 
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest V. kerület Belgrád rkp. 27. sz. alatti Turisztikai Központ bérbeadásának nyilvános, egyforduJós pályázatáról.
 

 
JAVASLATKÉRÉS ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
 

 
Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2001. évben Reitter Ferenc-díjat alapított, melynek évenkénti díjazottjairól a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A díj azon személyeknek és közösségeknek adható, akik munkásságukkal az elmúlt években jelentősen hozzájárultak a kerület építészeti, műemléki és városképi értékeinek megőrzéséhez, illetve új értékek létrehozásához. A díj ünnepélyes átadására minden év november hónapban kerül sor. A Reitter Ferenc-díj 2014. évi adományozására javaslatot tehetnek a kerületi lakosok, a kerületben működő építészeti-környezetvédelmi intézmények, egyesületek és szakmai szervezetek, a Budapesti Városvédők Egyesülete, a Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építész Kamara. Az írásos javaslatokat személyesen vagy postán 2014. augusztus 31-éig lehet benyújtani a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnökéhez. Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
 

 
Polgármesteri döntés a társasházi pályázatokról 2014
 

 
Budapest V. ker. Ferenciek tere út és parkoló építés forgalomba helyezési eljárása.

Budapest V. ker. Március 15. tér út és parkoló építés forgalomba helyezési eljárása.

Váci utcai aluljáró megszüntetése, és Ferenciek tere „Y” aluljáró szerkezetépítés forgalomba helyezési eljárása.
 

 
Hirdetmény
A „Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt pályázat eredménye.
 

 
Ingyenesen letölthető veszélyhelyzeti tájékoztató rendszert fejlesztettek ki, részleteket a következő linken talál:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer
 
 

 
Hirdetmény
A „Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával mini-projektek támogatására, Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. által nonprofit szervezetek részére kiírt pályázat lezárásáról.
 

 
A „Belváros új főutcájának kiépítése - II. ütem - Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázat ismételt megnyitása.
 

 
Felhívás Jövő Városáért- , Belvárosi Ifjú Tehetsége-  és Belváros Ifjú Sportolója-Díjra
 

 
Moratus Szerkezetépítő Kft. 05-1155/2014. sz. birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelme.
 


Hirdetmény

A „Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával mini-projektek támogatására, Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. által nonprofit szervezetek részére kiírt pályázat lezárásáról
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló, 24303 hrsz. (Budapest V. kerület Ferenciek tere 10.) alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítése tárgyában kiírt Pályázati felhívást a mai napon az alábbiak szerint módosította:
 
-    a Pályázat ajánlattételi határidejét 20 nappal meghosszabbította,
-  a vételár rendelkezésre állásának igazolását banki fedezetigazolás benyújtásával is lehetővé tette.
 
Budapest, 2014. március 28.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló, 24631. hrsz. (Budapest V. kerület Szent István tér 13-14.) alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítése tárgyában kiírt Pályázati felhívást a mai napon az alábbiak szerint módosította:
 
-    a Pályázat ajánlattételi határidejét 20 nappal meghosszabbította,
-  a vételár rendelkezésre állásának igazolását banki fedezetigazolás benyújtásával is lehetővé tette.
 
Budapest, 2014. március 28.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló, 24633. hrsz. (Budapest V. kerület Szent István tér 15.) alatti műemlék minősítésű társasházban lévő ingatlanok tulajdonjogának értékesítése tárgyában kiírt Pályázati felhívást a mai napon az alábbiak szerint módosította:
 
-    a Pályázat ajánlattételi határidejét 20 nappal meghosszabbította,
-  a vételár rendelkezésre állásának igazolását banki fedezetigazolás benyújtásával is lehetővé tette.
 
Budapest, 2014. március 28.
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában álló, 23996. hrsz. (Budapest V. kerület Váci u. 36.) alatti műemlék minősítésű társasházban lévő ingatlanok tulajdonjogának értékesítése tárgyában kiírt Pályázati felhívást a mai napon az alábbiak szerint módosította:
 
-    a Pályázat ajánlattételi határidejét 20 nappal meghosszabbította,
-  a vételár rendelkezésre állásának igazolását banki fedezetigazolás benyújtásával is lehetővé tette.
 
Budapest, 2014. március 28.
 

 
Hirdetmény A „Belváros új főutcájának kiépítése - II. ütem - Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázat ismételt megnyitása.
 

 
H I R D E T M É N Y az óvodai felvételekről
 

 
FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.
 

 
Meghívó - Károlyi kert,  Március 22.
 

 
Javaslatkérés Belváros Művelődéséért Díj adományozására.
 

 
A „Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt  pályázat eredménye.
 

 
F E L H Í V Á S
Szent György Díj
 

 
BUFII Civil Programalap rendezvénynaptár 2014
 

 
Felhívás nyugdíjas pedagógusoknak

A felsőoktatási intézmények minden évben – kérelem alapján - díszoklevelet adományoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónői, tanítói és/vagy tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelőtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétől számított – legalább – 30 évet pedagóguspályán töltöttek.
Az érintetteket a polgármester október hónap folyamán, ünnepségen látja vendégül.
A díszoklevél iránti kérelmet azok a nyugdíjas pedagógusok nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály oktatási csoportjánál, (1051.Erzsébet tér 4. I. emelet 111-es iroda) akik kerületünkben élnek, illetve itt dolgoztak. A kérelem benyújtásának határideje: 2014. március 5.
 
KÉRELEM DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA
 

 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 19/2007.
(V. 30.) B-L. Ö. többször módosított rendelete határozza meg az önkormányzati
kitüntetések adományozásának rendjét. Az önkormányzati kitüntetések közül a Pro
Civibus Díj átadására a március 15-i ünnepség alkalmával kerül sor.
 

 
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014. ÉVI FORDULÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE.
 

 
A Belváros új Főutcájának kiépítése II. ütem projekt keretében megvalósítandó Civil Programalap pályázat ismételt kiírása
 
tovább a hirdetmény megtekintéséhez
tovább a pályázati dokumentáció megtekintéséhez
 

 
Pályázatok fővárosi védettségű épületek támogatására, és a városképet meghatározó épített értékek, műemlékek megmentésére, felújítására, restaurálásának elősegítésére.

Pályázati kiírás: Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013
Pályázati kiírás: Műemléki Keret 2013
 

 
A „Belváros új Főutcájának kiépítése – II. ütem – Ferenciek tere és környéke rehabilitációja” című, KMOP-5.2.2/A-10-2f-2011-0001 jelű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt pályázat eredménye.
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Belváros-Lipótváros Képviselő Testületének döntése alapján az V. kerület területére érvényes behajtási- és várakozási hozzájárulásokat 2013. november 1. napjától Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete adja ki.
 

 
Javaslatkérés KÖLCSEY FERENC DÍJ adományozására.
 

 
KÉMÉNYSEPRÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
 


ADY VERS- és PRÓZAMONDÓ VERSENY
 

 
Javaslatkérés Belváros Szociális Munkáért- díjra, 2013.2. sz. melléklet
 

 
JAVASLATKÉRÉS ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
 

 
Tisztelt Kerületi Lakosok !

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az országos szintű jogszabályi változások következtében, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2013. augusztus 1-jén fennáll, a kedvezményhez kapcsolódó egyszeri pénzbeli támogatás helyett, gyermekenként 5.800,-Ft értékben természetbeni támogatást nyújtunk fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Az utalványok 2013. augusztus 24-éig jutnak el a kibocsájtótól az Önkormányzathoz, melynek jogosultak részére történő kézbesítéséről ezt követően haladéktalanul, postai úton gondoskodik a Hivatal.

Dr. Rónaszéki László
címzetes főjegyző
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest V. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 2013. augusztus 16-án /pénteken/ és 2013. augusztus 21-én /szerdán/ műszaki okok miatt zárva tart.
 
Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2001. évben Reitter Ferenc-díjat alapított, melynek évenkénti díjazottjairól a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt.
 
Halfogási tilalom feloldása Pest megyében 2013-06-15-től
 
Közzététel Lakosok felé
 
Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálata a következő pályázatokat hirdeti meg:
ápoló
diplomás ápoló
esetmenedzser
foglalkozás eü orvos
fül orr gégész
röntgen asszisztens
 
Közmeghalgatás 2013. június 27-én
 
A „Déli-Belváros megújítása projekt – a Belváros művészeti negyedének létrehozása” című, KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázat lezárásáról.
 
Közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén
 
A „Déli-Belváros megújítása projekt – a Belváros művészeti negyedének létrehozása” című, KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0001 jelű város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására kiírt pályázat ismételt megnyitása.
http://www.belvaros-lipotvaros.hu/index.php?pg=_palyazatok&pid=117
 
Tisztelt Ötletpályázók! Tisztelt Szoborpályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. május 9-én Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szoborpályázat  beadott pályaművei közül az Egyetem téri ötletpályázatról, valamint a Peter Falk szoborpályázatról hozott döntést.
A Kéthly Anna szoborpályázatról egyenlőre döntés nem született, a pályázati kiírásban szereplő helyszín műszaki okok miatt nem megfelelő a szobor elhelyezéséhez. Ebben később várható, hogy nyertest hirdetünk.
A 148/ 2013. (05.09.) számú B-L. Ö. határozat alapján az Egyetem téri ötletpályázatra érkezett ötletek közül Raffay Dávid "Virágmadár" pályaműve nyert.
szobor1, szobor2

A 149/2013. (05.09.) számú B-L. Ö. határozat szerint Peter Falk szoborpályázat nyertese Fekete Géza 4/B. alkotása lett.
Peter Falk

Amennyiben a nem nyertes pályaműveket az alkotók, pályázók szeretnék elvinni kérjük, hogy azt a polgármesteri hivatal  főépítész irodájából ügyfélfogadási időben tegyék meg.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata - Főépítész Iroda
Budapest, 2013. május. 13. 
 
A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
 
A „Déli-Belváros megújítása projekt – a Belváros művészeti negyedének létrehozása” című, KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0001 jelű
város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt támogatására című
pályázat nyertesei.


HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről
 
FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú mellékletének függeléke, A FELÜGYELET ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2013.ÉVI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI

Lakossági tájékoztató

Bejelentés-köteles üzletek listája
Működési engedély-köteles üzletek listája

Szálláshelyek nyilvántartása

Hirdetmény - Közmeghallgatás

Tájékoztató a Kossuth tér rekonstrukciójáról

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat Módosítás - Kossuth tér rekonstrukció

Szakvélemény - József nádor téri fák vizsgálata

Szakvélemény - József nádor téri fák vizsgálata

Hirdetmény - VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Határozat - VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítése

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Petőfi Sándor u. 3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 24288/0/A/11) tulajdonjogának értékesítésére

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V. kerület Deák Ferenc u. 23. szám alatti ingatlan (hrsz.: 24421/0/A/8) tulajdonjogának értékesítésére
Oldal nyomtatása