2021. 12. 08. szerda, Mária napja
Formanyomtatványok
EP választás 2019
 
Felhívás
 
Önkormányzat
 
Kérelem Mosható nadrágpelenka támogatására
Belvárosi kismamabérlet támogatás
Belvárosi útravaló támogatás
KÉRELEM a CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalása iránt
K01-es nyomtatvány
Kérelem védőoltás biztosítására
Kérelem
Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelem
időszaki támogatás
Nyomtatvány - tömegközlekedés
Beiskolazasi_segely_jo_dok
Szociális ösztöndíj kérelem
Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához
Nevelési segély
Fiatalok helyi életkezdési támogatásának második, illetve harmadik utalási összegének igénylése
Fiatalok helyi életkezdési támogatásának természetes személyek által történt befizetések után igényelhető utalási összegének igénylése
Fiatalok helyi életkezdési támogatásának igénylése
Ápolási támogatás
Eseti támogatás
Fűtéstámogatás méltányossági
Fűtéstámogatás
FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem három vagy több  gyermeket nevelő személy részére.
Gyógyszertámogatás
Hátralékkezelési támogatás
Jövelemepótló támogatás
Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság
Krízistámogatás
Lakbértámogatás
Lakhatási támogatás
Létfenntartási támogatás
Temetési támoagatás
Tömegközlekedés igénybevétele

 Lakás-karbantartási támogatás

 

Közterület–hasznosítási Osztály

 

V. kerületi kérelem nyomtatvány

 

Pénzügyi Osztály

 
Bejelentkezés, változás bejelentés

 

Idegenforgalmi adóbevallás B betétlap

Idegenforgalmi adóbevallás FŐLAPkitöltési útmutató

 

Önellenörzés B betétlap

Önellenőrzés FŐLAP

 

 

Ipar- és Kereskedelmi Osztály

 
Adatlap vendégforgalomról
Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről
Bejelentés ipari tevékenység végzéséről
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről nyomtatvány
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről működési engedély leadása
Bejelentés nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változásról
EGYÉB Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése
KERESKEDELMI tevékenység végzésének bejelentése
KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELY-üzemeltetési tevékenység bejelentése
KÖZTERÜLETI értékesítés végzésének bejelentése
MAGÁNSZÁLLÁSHELY-üzemeltetési tevékenység bejelentése
Működési engedély iranti kérelem
Rendezvénytartási engedély iránti kérelem
Szálláshely TÖRLÉSE
Szálloda-üzemeltetési tevékenység bejelentése
Bejelntés köteles ipari tev. folytatásáról
 
Műszaki Osztály
 
Területi felosztás elïadók között
Településképi eljárásokra vonatkozó kérelem – formanyomtatvány
Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem - kitöltési útmutató
Üzemi, szabadidïs zajforrás zajkibocsátásának megváltozására vonatkozó jelentés
Helyi közút nem közlekedésí célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Díjfizetési adatlap futóverseny
Munkakezdési (útkezelïi) hozzájárulás kérelem
Gépjármv kárbejelentï lap
Kerületi közút sporteseményhez kérelem
 
Igazgatási Osztály
 
Tájékoztató a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek részére a 2018. január 1. után indult közigazgatási és birtokvédelmi ügyekben a keresetek benyújtásáról
Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
P26 Nyomtatvány
Birtokvédelmi kérelem
Oldal nyomtatása