2021. 02. 28. vasárnap, Elemér napja
Formanyomtatványok
EP választás 2019
 
Felhívás
 
Önkormányzat
 
Kérelem Mosható nadrágpelenka támogatására
Belvárosi kismamabérlet támogatás
Belvárosi útravaló támogatás
KÉRELEM a CT és MR diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalása iránt
K01-es nyomtatvány
Kérelem védőoltás biztosítására
Kérelem
Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelem
időszaki támogatás
Nyomtatvány - tömegközlekedés
Beiskolazasi_segely_jo_dok
Szociális ösztöndíj kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi tájékoztató
Gyermekvédelmi_nyilatkozat
Nevelési segély
Fiatalok helyi életkezdési támogatásának második, illetve harmadik utalási összegének igénylése
Fiatalok helyi életkezdési támogatásának természetes személyek által történt befizetések után igényelhető utalási összegének igénylése
Fiatalok helyi életkezdési támogatásának igénylése
Ápolási támogatás
Eseti támogatás
Fűtéstámogatás méltányossági
Fűtéstámogatás
FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem három vagy több  gyermeket nevelő személy részére.
Gyógyszertámogatás
Hátralékkezelési támogatás
Jövelemepótló támogatás
Kedvezményesvárlási jogosultság
Krízistámogatás
Lakbértámogatás
Lakhatási támogatás
Létfenntartási támogatás
Temetési támoagatás
Tömegközlekedés igénybevétele

 Lakás-karbantartási támogatás

 

Közterület–hasznosítási Osztály

 

V. kerületi kérelem nyomtatvány

 

Pénzügyi Osztály

 
Bejelentkezés, változás bejelentés

 

Idegenforgalmi adóbevallás B betétlap

Idegenforgalmi adóbevallás FŐLAPkitöltési útmutató

 

Önellenörzés B betétlap

Önellenőrzés FŐLAP

 

 

Ipar- és Kereskedelmi Osztály

 

Bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésérïl nyomtatvány
Bejelentés üzlet megszüntetésérïl nyomtatvány
Működési engedély iranti kérelem

 

Bejelentés ipari tev. megszüntetéséről

Bejelentés nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változásról

Egyéb szálláshely-üzemeltetési engedély törlési iránti kérelem

Magánszálláshely - üzemeltetési tevékenység bejelentése KÉRELEM

EGYÉB Szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentése KÉRELEM

Adatszolgáltatás a szálláshelyen lebonyolított vendégforgalomról

Rendezvénytartási engedély kérelem
Kereskedelmi tevékenység  bejelentése
Bejelntés köteles ipari tev. folytatásáról
 
Műszaki Osztály
 
Területi felosztás elïadók között
Településképi eljárásokra vonatkozó kérelem – formanyomtatvány
Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem - kitöltési útmutató
Üzemi, szabadidïs zajforrás zajkibocsátásának megváltozására vonatkozó jelentés
Helyi közút nem közlekedésí célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Díjfizetési adatlap futóverseny
Munkakezdési (útkezelïi) hozzájárulás kérelem
Gépjármv kárbejelentï lap
Kerületi közút sporteseményhez kérelem
 
Igazgatási Osztály
 
Tájékoztató a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek részére a 2018. január 1. után indult közigazgatási és birtokvédelmi ügyekben a keresetek benyújtásáról
Keresetlevél nyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél nyomtatványa
P26 Nyomtatvány
Birtokvédelmi kérelem
Oldal nyomtatása