2021. 12. 08. szerda, Mária napja
Egységes rendeletek
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának
24/2000. (VII. 5.) rendelete a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 47/2007. (XII. 22.) és 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelttel
B-LVSZ  Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004.(VI.04)  önkormányzati rendelet 
 

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 45/2005. (XII. 20.) rendelete
a helyi címer, név és zászló használatának rendjéről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 45/2006. (XI. 13.), a
21/2009. (VI. 02.) és a 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelettel

20/2006. (IV. 18.) sz. rendelet
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 34/2006. (VII. 17.) , a 7/2013. (II.21.), a 26/2014. (XI.11.)  és a 27/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelettel

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet
az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2009. (VI. 23.), 31/2009. (VII. 08.), 7/2011. (II. 23.), 18/2011. (IV. 8.), 9/2013 (III.21.) és a 18/2015 (05.27.) önkormányzati rendelettel
 
16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet
az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésének szabályairól
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2009. (I. 26.), 11/2009. (III. 25.),
26/2009. (VI. 23.), 9/2010. (II.17.), 14/2010. (IV.7.), 15/2012. (III.21.),19/2015 (05.27.)  és a 28/2015. (IX.28.)  önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007.
(V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitűntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről
egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 43/2008. (XII.22.) a 12/2012. (III.14.) az
58/2012.(XII.21, a 8/2015. (III.23.), a 36/2015. (XII. 14), a 21/2016. (X.13), a 7/2017. (III.16.), a 3/2018.
(I.23.) és az 5/2019. (II.01.)önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának    29/2007. (IX. 19.) rendelete  az önálló közterület-felügyeletről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2009. (II. 17.)
önkormányzati rendelettel

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet
a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2008. (11.1.), a 12/2009. (111.25.), 52/2009.
(XII. 16.), 2/2010. (1.14.), a 18/2010. (IV.23.), a 44/2010.(XII.22.), a 14/2011.(Ill.24.), a
32/2011.(IX.19.), a 22/2012.(IV.19.), a 3/2013. (l.21.), a 19/2013.(Vl.05.), a 27/2014.
(XI.11.) 4/2015. (II.03.) a 22/2015. (07.07.), a 3/2016. (11.1.), 17/2016. (Vl.29.), a
8/2017.(111.16.), a 16/2017. (VII.04.) és a 25/2018. (Xll.19.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X.19.) rendelete az egyházak, társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített
előirányzat felhasználásáról Egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 4/2014. (1. 29.) és a 12/2015. (111.23.) önkormányzati rendelettel

38/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet  az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről  egységes szerkezetben a módosításáról szóló  11/2008.(II.20.), a 16/2008.(III.14.), a 25/2009.(VI.23.), a 31/2009.(VII.08.), a 1/2010.(I.14.), a 8/2011.(III.2.), a 15/2011.(III.24.),  a 25/2012.(V.16.), a 6/2013.(II.21.), a 28/2014.(XI.11.), a 36/2014.(XII.18.), a 16/2015.(05.27.), a 25/2015.(09.28), a 15/2016.(V.20.), a 24/2017.(XII.18.) és a 15/2018.(VII.23.) önkormányzati rendelettel

40/2007. (X.19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet
a tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének feltételeiről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló  2/2008.(I.23.), 16/2008.(III.14.), 26/2009. (VI. 23.), 42/2009. (X.30.), 13/2011. (III. 24.), 31/2011. (IX. 19.) ,14/2012. (III.14.), 24/2012.  (V. 16.), a 52/2012.(XI.15.),a 18/2013.(V.16), a 26/2013.(IX.19.)  a 7/2014.(II.24.), a 29/2014. (XI.11.), 37/2014. (XII.18.), 17/2015. (V.27.), 26/2015. (IX.28.), 4/2016. (II.01.) és a 16/2016. (V.20.) számú Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendeletekkel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 46/2007. (XI.13.) rendelete az építményadóról
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 37/2008. (XI.20.), 48/2009. (XI.25.), 39/2010. (XI.29.), 41/2011. (XI.17.), 53/2012. (XI.15.), 31/2014. (XI.20.), 28/2016. (XI.17.), 21/2017. (XI.22.) és 26/2020. (IX.16.) önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2008. (Xl. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros V. kerület közterületein
járművel behajtás és várakozás rendjéről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 23/2009. {Vl.02.), a 44/2009. {Xl.20.), az
53/2009. (Xll.16.), a 25/2010. (Vl.10.), a 34/2010. {Xl.16.), a 29/2013. (X.17.) és a 35/2015.
(XII. 14) önkormányzati rendelettel Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2009. (V.11.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (5) bekezdésében, a 11. § (4) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 24. § (5) bekezdésében, a 26. § {1) bekezdésében, a 37. § (5)
bekezdésében, a 42. §-ban, a 43. §-ban foglalt felhatalmazás és az 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.
 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának
20/2009. (VI. 02.) rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2009.(VI. 23.), 31/2009.(VII. 08.),
14/2010. (IV. 7.), 22/2011.(IV.22.), 28/2011. (VI. 28.), 9/2012. (II. 13.), a 26/2012. (V. 16.)
,a 46/2012.(X.18.) 14/2013.(IV.18.), a 15/2014. (05.16), 7/2016. (III.24.) és a 11/2017.
(V.18.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2010.(I.29.), a 35/2010. (XI.16.), a 35/2012. (VII.5.), a 40/2012. (IX.19.), a 44/2012. (X.18.) és a 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata
Képviselő-testületének 12/2011. (III. 10.) rendelete a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 41/2013. (XII.12.), a 32/2014. (XI.20.) a 14/2019. (VI.26.) és a 4/2020. (II.03.) önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének 36/2011. (X.17.) önkormányzati rendelete  az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 47/2011. (XII.9.),  20/2012. (IV.13.), 28/2012. (VI.18.), és a 23/2013. (VII. 25.) és a 3/2020. (II.3.) és a 12/2020. (III.13.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelete a bölcsődei szolgáltatás nem magyar állampolgár által történő igénybevételéről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelet.
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2017.(X.18.) önkormányzati rendelettel, a 25/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelettel, a 6/2018.(III.13.) önkormányzati rendelettel, a 13/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelettel, a 14/2018.(06.26.) önkormányzati rendelettel, a 23/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelettel, a 11/2019.(V.23.) önkormányzati rendelettel, a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelettel, a 22/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelettel és a 21/2020.(V.18.) önkormányzati rendelettel
 
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Belvárosi Művészeti Ösztöndíj alapításáról
Egységes szerkezetben a 7/2015. (III.23.) és a 18/2019. (XI.19.) önkormányzati rendelettel

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Képviselő-testületének 43/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2013. (III.21.) önkormányzati rendelettel, a 10/2014.(III.24.) önkormányzati rendelettel, a 9/2015.(III.23.) önkormányzati rendelettel, a 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelettel, a 6/2017.(III.16.) önkormányzati rendelettel, a 7/2018.(III.13.) önkormányzati rendelettel, a 8/2019.(III.25.) önkormányzati rendelettel és a 15/2020.(III.13.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2012 (X.11.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 30/2013. (X.17.) önkormányzati rendelettel

Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Képviselő-testületének  33/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat köztisztviselői és közalkalmazottai lakáscélú munkáltatói támogatásáról
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről
egységes szerkezetben a 3/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat           
Képviselő-testületének  3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelete  a szociális juttatások rendszeréről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2017.(X.18.) önkormányzati rendelettel, a 25/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelettel, a 6/2018.(III.13.) önkormányzati rendelettel, a 13/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelettel, a 14/2018.(06.26.) önkormányzati rendelettel, a 23/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelettel, a 11/2019.(V.23.) önkormányzati rendelettel, a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelettel, a 22/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelettel és a 21/2020.(V.18.) önkormányzati rendelettel   
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Képviselő-testületének  26/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete  a gyermekvédelmi ellátásokról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2017. (V.18.) önkormányzati rendelettel, a 25/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelettel, a 24/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelettel, a 15/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 27/2020.(X.12.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2018. (I.23.) önkormányzati rendelettel
és a 4/2019.(II.1.) önkormányzati rendelettel
 
2017-05 melléklete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III.16.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2017.(VII.04.) önkormányzati rendelettel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete az
V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10 /2020.(III.13.) és 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletekkel
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2018. (VI.04) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért, valamint az
anyakönyvvezetőközreműködéséért fizetendődíjak mértékéről
egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2021.(II.04.) önkormányzati rendelete
 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2019. (VI. 26.), a 14/2020. (III.13.) , a 2/2021.(II.18.) és a 10/2021.(V.05.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.
Kúria Döntés
 
Oldal nyomtatása