2021. 12. 08. szerda, Mária napja
Ebösszeíró

Tisztelt Ebtulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján a tartás helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése, érdekében illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Felhívom a figyelmet, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2020. évben ismét be kellett jelenteni.

 

Kerületünkben 2020. évben ebösszeírásra került sor.

 

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a kitöltött adatlapok leadási határideje meghosszabbításra került. A pótleadási határidő: 2021. április 15.

 

Kérjük azon kerületi ebtartókat akik még nem küldték meg az ebösszeíró lapot, a lenti póthatáridőig azaz 2021. április 15. napjáig jelentsék be az összeíráshoz szükséges adatokat. Az összeírással kapcsolatos esetleges kérdéseikkel a megbízott állatorvost (Tel.: 210-6263,  ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu) kereshetik meg. Az adatlap kitöltéséhez kérhetik kezelő állatorvosuk segítségét.

 


Az adatlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Erzsébet tér 5.), valamint a kerületi állatorvosi rendelőkben átvehető.

 


A kitöltött nyomtatványok eljuttatása történhet:

 

levélben az Ebnyilvántartó Hivatal címére (1052 Budapest, Vármegye u. 15.)

 

személyesen ugyanezen a címen (ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 16:30-17:30), illetve a kerületben működő állatorvosi rendelőkben (Cityvet Kft. Belvárosi Állatorvosi Rendelő 1056 Budapest, Belgrád rkp. 17., Centrum Állatorvosi Rendelő 1054 Budapest, Báthory u. 17., Vet-Art Rendelő 1052 Budapest, Vármegye u. 15.)

 

e-mailben (e-mail cím: ebrendelet@belvaros-lipotvaros.hu )

 

hivatali kapun keresztül Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat                 Polgármesteri Hivatal, krid azonosító: 707192326 rövidített név: BUD05

 

A kitöltött adatlap pótleadási határideje: 2021. április 15.

 

Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kötelesek az ebösszeíráskor a szükséges adatokat megadni. Amennyiben az ebtulajdonos, ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást, adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette állatvédelmi bírság szabható ki.

 
  1. január 1-jétől a négy hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a mikrochippel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint

 
  1. aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
  2. ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
  3. ac) ezt követően évenként.

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap visszaküldésével segíti munkánkat.

 

 

 

Budapest, 2021. február 23.                                                       

 
  1. Sélley Zoltán

     jegyző

 

 

Letölthető dokumentumok
Adatlap
Oldal nyomtatása